Supervisie


Ik ben geregistreerd supervisor bij de VGCT en bij de Vereniging voor Schematherapie (VSt). Ik geef supervisie in het kader van deze opleiding(en), maar eventueel ook in het kader van de opleiding tot BIG-geregistreerd GZ-psycholoog en/of andere opleidingen. Het eigen (leer)proces binnen de relatie met de cliënt staat centraal. Ik zal je vragen om af en toe opnames te maken van de gesuperviseerde sessies.


Zowel in de supervisie voor de opleiding tot cognitief-gedragstherapeut als in de supervisie voor de opleiding tot schematherapeut, zullen alle aspecten van het gedragstherapeutisch cq. schematherapeutisch proces aan de orde komen.


Dit betekent voor de opleiding tot cognitief-gedragstherapeut: het maken van een holistische theorie, FaBa's en het opstellen van een behandelplan in samenspraak met de cliënt, de therapeutische relatie, het uitvoeren van de technieken, een gerichte opbouw van een sessie en van de behandeling in zijn totaliteit (gedragstherapeutisch proces).


Dit betekent voor de opleiding tot schematherapeut: het opbouwen en onderhouden van een goede therapeutische relatie; het werken vanuit de verschillende fasen in de therapie, waaronder de assessmentfase (het opstellen van een casusconceptualisatie en een modimodel) en de behandelfase; het kunnen werken met de verschillende interventies, waaronder in elk geval limited reparenting, empathische confrontaties, experiëntiële technieken, cognitieve technieken en gedragstechnieken. Eigen schema's en modi van de supervisant en de wisselwerking met de schema's/modi zullen eveneens onderdeel zijn binnen de supervisiesessies.


Binnen supervisie moet je je veilig en gewaardeerd voelen om je eigen leerproces onder de loep te kunnen nemen met je supervisor. Wanneer je overweegt om bij mij supervisie te gaan volgen, zullen we eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek plannen om te kijken of we een goede match zijn en ik kan voldoen aan jouw verwachtingen (en omgekeerd).


Ik kan je ook begeleiden bij het maken van je n=1 studie.
Ik heb op dit moment geen plek om nieuwe supervisanten aan te nemen.


Kosten:

Voor de supervisiesessies (45 min.) hanteer ik een tarief van 115 euro.