DISCLAIMER


Uitsluiting aansprakelijkheid
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Dit biedt echter geen garantie dat de informatie volledig, juist of actueel is. Aan de inhoud op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.


Praktijk voor GZ-Psychologie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen die voortkomen uit eventuele gebreken in juistheid, volledigheid of het actueel zijn van de op deze website aangeboden informatie.


Deze website bevat links naar andere websites. Praktijk voor GZ-Psychologie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de op deze websites aangeboden informatie, producten of diensten.