Klachtenregeling


Als je klachten hebt over mijn supervisie en/of mijn bejegening , ben ik altijd bereid hierover met je in gesprek te gaan. Als het niet lukt om de problemen samen op te lossen of als je niet tevreden bent over de wijze waarop ik met je klacht om ga, kun je via de website van de VGCt een klacht melden (zie website vgct).


Je kunt ook contact opnemen met de klachtencommissie van de NVGzP, waarbij ik ben aangesloten.