Begeleide intervisie


Sinds 2022 maakt begeleide intervisie onderdeel uit van de VGCt-opleiding. Hierin heb je als CGt’er i.o. met andere cgt’ers i.o. intervisiesessies over onderdelen die in je persoonlijke ontwikkelingsplan (POP) opgenomen zijn. De begeleide intervisie richt zich op de ontwikkeling van jezelf in de rol van therapeut.


Deze begeleide intervisie geef ik bij mij thuis “aan de keukentafel”, wat m.i. bijdraagt aan een prettige, veilige sfeer om jezelf kwetsbaar te durven opstellen, aan jezelf te werken en te groeien in je vak.
Hoe de intervisie gaat worden vormgegeven (volgens een bepaalde methodiek) zullen we samen met de groep bespreken.


De intervisie zal plaatsvinden in een gesloten groep van 4-6 deelnemers en zal bestaan uit 10 sessies van 90 minuten. De intervisie zal op een woensdag plaatsvinden, in de ochtend of (eind)middag. Het tijdstip kan in overleg.


Het tarief voor de begeleide intervisie is 600 euro (p.p. voor 10 sessies á 90 minuten)


Wanneer er minimaal 4 deelnemers zijn zal een intervisiegroep gestart worden, met een frequentie van 1x per 3 of 4 weken, 90 min.. Ook hierover valt te overleggen.


Ik verheug me erop op met jou/jullie aan de slag te gaan!