Praktijk voor Supervisie en Persoonlijke Coaching - Yvonne Lansink 

 

 

Kosten en vergoedingen

Kosten voor psychologische behandeling kunnen in principe volledig vergoed worden uit het basispakket van uw zorgverzekering, met uitzondering van het wettelijk vastgesteld eigen risico van € 385,-- (2016).
In mijn praktijk biedt ik enkel Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) voor behandeling van licht tot matig ernstige psychische klachten

Binnen de GB-GGZ worden de volgende trajecten aangeboden:

·      kort         - maximaal 294 minuten

·      middel     - maximaal 495 minuten (+/-  8 gesprekken)

·      intensief  - maximaal 750 minuten (+/- 12 gesprekken)

Alle trajecten zijn inclusief intake, behandeling, en rondom tijd. De gesprekken duren 45 minuten.
 
(Volledige) vergoeding van GB-GGZ kan alleen als je een verwijzing hebt van je huisarts. De kosten voor je behandeling worden dan rechtstreeks bij je zorgverzekeraar gedeclareerd. Het eigen risico zal je zorgverzekeraar met je verrekenen.

Ik heb geen contracten met verzekeraars. Wanneer je een restitutiepolis heb zal je verzekeraar de kosten echter grotendeels vergoeden, aangezien ik voldoe aan alle eisen. Neem contact op met je eigen verzekeraar om goed na te vragen wat wel/niet vergoed wordt! Houdt ook rekening met een deel eigen bijdrage (naast het eigen risico).

 

Tarieven 2016 indien je de zorg (volledig) zelf betaald

De behandeling van sommige problematiek wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Denk aan bijvoorbeeld rouwproblematiek en/of lichte klachten waarbij geen sprake is van een DSM-IV diagnose. Indien je hiervoor psychologische hulp of ondersteuning wenst, kunt je toch bij mij terecht.

Een consultprijs bestaat uit directe behandeltijd en indirecte tijd. Directe behandeltijd is 45 minuten voor een individueel consult. Indirecte tijd is alle overige administratieve tijd. Ten aanzien van de tarieven volg ik de richtlijnen van van de Nederlandse zorgautoriteit (NZA).

Tarief voor supervisie en leertherapie:                              €    95,00 

E-mailen
Bellen
Map